top of page
Företagsbostäder corporate apartments in Sweden

Regler och bestämmelser

Alla hyresgäster som hyr boende förbinder sig att följa nedanstående regler. Om förseelsen är allvarlig eller upprepas kommer hyresgästen omedelbart att sägas upp från sitt hyresavtal och får flytta ut omedelbart utan uppsägning.

Förlust av nycklar. Vid ankomsten får hyresgästen en nyckel. Hyresgäst debiteras förlorad nyckel. 

Låskoden är till för dig som hyresgäst. Vi vill inte att obehöriga personer ska vistas i byggnaderna, vilket innebär att du är ansvarig för dem som du ger koden till.

Rökning förbjuden inomhus. Rökning är endast tillåten utomhus. Inga skor inomhus. Använd tofflor, sockor, inneskor etc.

Nattvila respekteras. Detta innebär tystnad mellan 22.00 och 07.00. Dessa tider gäller även helger.

Städning. Som hyresgäst är du skyldig att hålla det rum som står till ditt förfogande så rent som möjligt så att det inte uppstår onormalt slitage eller problem med skadedjur eller andra skador på fastigheten. Vid avresa måste allt finnas kvar i bostaden och om något saknas eller uppvisar onormalt slitage är hyresgästen betalningsskyldig. Om du hyr med städavtal så får du besök av ett städteam en gång i veckan. Vi förväntar oss att hyresgäster inte missbrukar denna tjänst så att det hålls rätt rent.

Om en hyresgäst av oaktsamhet har sönder utrustning är denne betalningsansvarig.

Avfallshantering.   Avfall ska sorteras i avsedda behållare.

Viktigast av allt: Ha ett kul levande liv!

bottom of page